Der er noget i luften
Luftforurening med partikler og gas er hvert år skyld i 4.000-6.000 for tidlige dødsfald, et væld af kroniske sygdomme og koster årligt det danske samfund omkring 95 milliarder kr.

Men vi kan jo ikke bare stoppe med at trække vejret.

Skriv under på borgerforslaget, og kræv renere luft i hele Danmark


Vi skal ikke blive syge af at trække vejret

Men hver dag bliver vi udsat for skadelig luftforurening, som usynligt og gradvist fører til kroniske sygdomme som KOL, kræft og astma. Årligt bærer luftforureningen skylden for 4.000-6.000 for tidlige dødsfald. De tidlige dødsfald og sundhedsomkostningerne koster hvert år vores samfund cirka 95 milliarder kroner.


I de fleste beboede områder i Danmark er luftforureningen fra brændefyring, vejtransport, landbrug og industri markant højere end anbefalingerne fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO. Heldigvis ved vi, hvordan vi kommer forureningen til livs. Det kræver blot politisk mod og en stærk målsætning.


Ved at skrive under på dette borgerforslag beder du politikerne om at forpligte sig på, at Danmark når under WHO's anbefalinger for luftforurening inden 2030.


Dette er et opråb fra borgere, forskere samt sundheds- og miljøfremmende foreninger, der kræver politisk handling og renere luft til alle.

Vidste du at ...
Luftforurening er skyld i 4000-6000 tidlige dødsfald om året. Det svarer til ca. 10% af alle danske dødsfald årligt

Kilde: DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Den lokale luftforurening i Danmark kommer primært fra brændefyring, landbrug og vejtransport
Kilde: DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Luftforurening hvert år koster 95 milliarder kroner i sundhedsomkostninger og for tidlige dødsfald

Kilde: Danmarks grønne BNP og Grøn REFORM-modellen

Følgende organisationer og privatpersoner bakker op om borgerforslaget:

Astma-Allergi Danmark

Den Grønne Ungdomsbevægelse

Rådet for Grøn Omstilling

Mellemfolkeligt Samvirke

Miljøpunkterne i København

Læger for Klimaet

Cyklistforbundet

JAJA Architects

Borgergruppen CPH uden udvidelse

Morten Ulrich, Forslagsstiller

Professor Zorana Jovanovic Andersen, Institut for Folkesundhed, KU

Lektor Marie Pedersen, Institut for Folkesundhed, KU

Hvor mange partikler møder du på din vej?

Indtast din adresse og undersøg det.

Vælg: 2019: PM2+5 (partikler <2,5 µm)

Læs mere her
Denne hjemmeside benytter cookies, der indsamler statistik.
OK